PELATIHAN-PELATIHAN YANG DIADAKAN LP3

NO

NAMA PELATIHAN

TEMPAT

1

PELATIHAN PENULISAN BUKU AJAR

KAMPUS UNIROW TUBAN

2

PELATIHAN PENULISAN JURNAL LATEX

KAMPUS UNIROW TUBAN